Ấn Độ – Về Miền Huyền Thoại

Chúng tôi đi Ấn Độ theo hành trình kinh điển của người Việt, có tên là “Tứ động tâm”, đi theo lộ trình tới 4 nơi ghi dấu các sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: Lumbini (Lâm Tỳ Ni), nay thuốc địa phận Nepal: Nơi Phật đản sinh, Bodgaya (Bồ Đề…

Tháng Tám 5, 2023
View the Post