Chip Time Là Gì?

Chip Time là gì? “Chip Time” còn được gọi là “”Net Time”, là khoảng thời gian thực tính từ khi vận động viên băng qua vạch xuất phát cho tới khi về đích. Khái niệm này để phân biệt với “Gun Time”, hay còn gọi là “Gross Time” – là khoảng thời gian tính từ…

Tháng Chín 24, 2023
View the Post