6 Bài Tập Chạy Dốc Hiệu Quả

Hiệu quả của việc tập chạy với dốc là không cần bàn cãi. Vượt qua các con dốc sẽ mang tới cho bạn những bước chạy mạnh mẽ, tiến bộ nhanh hơn khi chỉ tập với đường bằng. Có vô số bằng chứng thực tế chứng minh điều này. Ví dụ như các chân chạy…

Tháng Mười Hai 26, 2023
View the Post