Hành Trình Chicago Marathon

Mục tiêu Đây là giải major thứ 3 mình tham gia. Kết quả 3:15:38 tại Berlin 2022 thừa đủ để đạt chuẩn thời gian cho Chicago, nên mình quyết định sẽ chạy giải này vào ngày 8/10/2023. Để tăng thêm hấp dẫn, mình tự đưa ra yêu cầu là cố gắng giải sau nhanh hơn…

Tháng Mười 13, 2023
View the Post