Cách Xin Visa Một Phát Ăn Ngay

Visa là một dạng giấy phép, cho phép bạn nhập cảnh vào một quốc gia nào đó. Nhưng đó chỉ là sự “cho phép”, không phải “quyền” của bạn. Nghĩa là cho đến trước khi nhân viên Hải quan cộp dấu lên Hộ chiếu, họ vẫn có thể thu hồi lại Visa đó bất cứ…

Tháng Mười Một 14, 2023
View the Post