Dinh Dưỡng Cho Buổi Chạy Dài Và Ngày Đua

Marathon là chạy bộ. Dĩ nhiên là thế. nhưng luyện tập marathon lại không chỉ là tập chạy. Bạn phải quan tâm đến tất cả mọi thứ: cường độ và khối lượng tập luyện, nghỉ ngơi hồi phục, dinh dưỡng, trang phục… Ở khía cạnh dinh dưỡng, chúng ta thường nhắc nhau chú ý những…

Tháng Chín 11, 2023
View the Post