Khởi Động Đúng Cách Trước Khi Chạy

Tại sao cần khởi động trước khi chạy? Cơ thể cần được làm nóng từ từ trước khi bắt nhịp vào bài tập. Bởi vậy, cho dù bạn không bỏ ra vài phút khởi động, thì cũng phải mất phần đầu của bài tập chính cho việc đó, điều này sẽ làm giảm hiệu quả…

Tháng Mười 2, 2023
View the Post