Vui Lễ Hội Kate Với Người Chăm Ninh Thuận

Tháng 7 hàng năm theo Chăm lịch (thường vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 Tây lịch), cộng đồng Chăm Bà La môn ở tỉnh Ninh Thuận lại nô nức tổ chức lễ hội Kate truyền thống. Lễ hội này bắt nguồn từ lễ hội Katik của người Hindu, có nghĩa là “lễ cúng…

Tháng Tám 11, 2023
View the Post