Giãn Cơ Đúng Cách Để Phục Hồi Nhanh Hơn

Tại sao cần giãn cơ? Sau một buổi chạy, cơ bắp cũng như toàn bộ cơ thể cần được đưa về trạng thái thư giãn một cách từ từ. Các động tác ép dẻo, giãn cơ tĩnh có tác dụng tuyệt vời trong việc này. Hạ nhịp tim từ từ trở về trạng thái nghỉ….

Tháng Mười 2, 2023
View the Post