Youtuber có được coi là một nghề kinh doanh?

Livestream trực tiếp cùng:
Phạm Thành Long
Hinh Trần (Gcaothu)
Nguyễn Đình Công (Bài học thành công)
HuynhPV (Phá TV)
Những bài học thực tế, những chiến lược cụ thể để xây dựng kênh youtube cũng như cách để có thể phát triển một công việc kinh doanh.
Hãy đặt câu hỏi sớm từ bây giờ và đừng quên đăng ký kênh