Hướng dẫn đăng ký khóa học Sales Success System

Hướng dẫn đăng ký khóa học Sales Success System:

Học phí: 19.868.000đ
Giá ưu đãi hiện tại: 8.868.000đ

Cách ưu tiên: Tự động chuyển tiền tới:
Công ty TNHH Đào Tạo Doanh Nhân
006704060006886
Ngân hàng VIB – Chi nhánh Ba Đình
Nội dung: Họ tên, điện thoại, email, SSS10

Cách 1: Messenger m.me/longguru?ref=ssso2o
Cách 2: Đt hoặc zalo 0947428338 hoặc 0936339466
Cách 3: Nhóm zalo hỏi đáp http://long.vn/zalosss