Hỏi gì đáp nấy với Phạm Thành Long

1. Trả tiền: nhóm zalo tìm hiểu về SSS (tối thứ 4) http://long.vn/zalosss
2. Trả tiền: nhóm zalo tìm hiểu về Tự tin nói chuyện trước đám đông (tối thứ 7) http://long.vn/zalotutin
3. MIỄN PHÍ nhóm zalo học tập http://long.vn/zalo
4. MIỄN PHÍ nhóm Facebook học tạp http://yes.vn