Đánh thức sự Giàu có

Cách Nhanh nhất để chắc chắn có chỗ ngồi tốt tại ĐÁNH THỨC SỰ GIÀU CÓ LÀ VÉ VVIP.
Hà Nội (10,11,12/07/2020)
Tp. Hồ Chí Minh (20,21,22/07/2020).

Chuyển khoản theo số tài khoản: 006704060006886 – Công Ty TNHH Đào tạo Doanh Nhân
Ngân hàng quốc tế VIB: CN Ba Đình
Nội dung: Họ Và Tên, SĐT, Email, VVip DTSGC, HN/SG, (MST nếu có).

Số tiền: 1.868.000

chat http://m.me/longguru?REF=VVIPDTSGC